S Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Trường Quốc Tế Mỹ định hướng học sinh trở thành công dân toàn cầu, có tri thức nhân loại và vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mỗi học sinh trường Quốc tế Mỹ sẵn sàng để thành công, định hướng tương lai tốt, thực hiện trách nhiệm đóng góp trong cộng đồng xã hội không ngừng thay đổi, mang tính đa văn hóa và quốc tế hóa.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Lãnh đạo

Rèn luyện tính độc lập, tư duy đổi mới và đạo đức tốt.

Rộng lượng

Có tình thương, vị tha và biết cống hiến vì cộng đồng.

Học thức

Xây dựng kỹ năng, kiến thức và sự am hiểu thông qua việc nghiên cứu chuyên sâu, sự sáng tạo và cần cù.

Gắn kết

Trung thực, thẳng thắn, đoàn kết tốt. Biết tự suy nghĩ cân nhắc rủi ro.

Tôn trọng

Tôn trọng sự khác biệt, danh dự và nhân phẩm của mỗi người.

Thích nghi

Thích nghi với sự thay đổi trong cuộc sống.

AIS FacebookAIS YoutubeAIS FlickrAIS Pinterest

  CƠ SỞ NHÀ BÈ (DỰ BỊ TIỂU HỌC - 12):

220 Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè, TP.HCM, Việt Nam

  CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ (DỰ BỊ TIỂU HỌC - 4):

102C Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

  : (848) 3780 0909

  : (848) 3780 0808