GIỚI THIỆU ΛIS

Hiệu trưởng 

Hiệu phó cấp Tiểu học, Cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Hiệu phó cấp Tiểu học, Cơ sở Nhà Bè

Hiệu phó cấp THCS

Hiệu phó cấp THPT

Giám đốc Học thuật

Phó Giám đốc Học thuật

Phó Giám đốc chuyên trách Dữ liệu Giáo dục và Đánh giá Học tập

Giám đốc Hoạt động Ngoại khóa và Chương trình Thể thao

Điều phối Công nghệ Học thuật

Điều phối Chương trình Hỗ trợ Chuyên biệt

Điều phối Thư viện

Điều phối Nghệ thuật Trực quan và Trình diễn

Điều phối Chương trình Encore

Điều phối Chương trình Tú tài Quốc tế

Điều phối Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp và Tuyển sinh Đại học

Điều phối Chương trình Phát triển Anh ngữ cấp Tiểu học

Điều phối viên Chương trình Phát triển Anh ngữ cấp Trung học

Điều phối chương trình tiếng Việt cấp Dự bị Tiểu học

Điều phối chương trình tiếng Việt cấp Tiểu học

Điều phối Chương trình tiếng Việt cấp Trung học

AIS FacebookAIS YoutubeAIS FlickrAIS Pinterest

logofooter w
 
WASC AccreditedCIS AccreditedIB Programcollegeboard w