G GIỚI THIỆU ΛIS

Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Học thuật

Hiệu phó khối Tiểu học, Cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Hiệu phó khối THCS, Cơ sở Nhà Bè

Hiệu phó khối THPT, Cơ sở Nhà Bè

Phó Giám đốc Học thuật

Điều phối Công nghệ Thông tin

Điều phối Chương trình Tư vấn Hướng nghiệp và Tuyển sinh Đại học

Điều phối Chương trình Tú tài Quốc tế

Điều phối viên Thư viện Khối THCS 

Điều phối viên Chương trình Phát triển Anh ngữ - Khối Trung học

Giám đốc Chương trình Hoạt động Ngoại khóa

Điều phối Chương trình Phát triển Anh ngữ khối Tiểu học

Điều phối Chương trình Hỗ trợ Chuyên biệt

Điều phối chương trình tiếng Việt khối Dự bị Tiểu học

Quyền Điều phối chương trình tiếng Việt khối Tiểu học, Cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Điều phối chương trình tiếng Việt khối Tiểu học, Cơ sở Nhà Bè

Điều phối Chương trình tiếng Việt khối Trung học

AIS FacebookAIS YoutubeAIS FlickrAIS Pinterest

  CƠ SỞ NHÀ BÈ (DỰ BỊ TIỂU HỌC - 12):

220 Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè, TP.HCM, Việt Nam

  CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ (DỰ BỊ TIỂU HỌC - 4):

102C Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

  : (8428) 3780 0909

  : (8428) 3780 0808