Công nghệ Thông tin

TẦM NHÌN VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trường Quốc Tế Mỹ đánh giá cao vai trò của công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ cho các em học sinh không ngừng học tập và phát triển vai trò lãnh đạo quốc tế hoá trong thế kỷ 21.
Nhà trường thực hiện:

Chương trình học thuật tích hợp công nghệ

Sử dụng công nghệ một cách an toàn và đạo đức

Cung cấp tốt trang thiết bị về công nghệ

Hỗ trợ giáo viên những công cụ tiên tiến và tham gia chương trình đào tạo

Kết nối hợp tác với các cộng đồng học tập

AIS FacebookAIS YoutubeAIS FlickrAIS Pinterest

  CƠ SỞ NHÀ BÈ (DỰ BỊ TIỂU HỌC - 12):

220 Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè, TP.HCM, Việt Nam

  CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ (DỰ BỊ TIỂU HỌC - 4):

102C Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

  : (8428) 3780 0909

  : (8428) 3780 0808