Những sự kiện sắp tới

 • 15 02 2016

  Tuần lễ tìm hiểu quá trình dậy thì khối Lớp 5 NVC

 • 16 02 2016

  Thi đấu bóng đá đội tuyển khối THCS NHC tại trường AuIS

 • 18 02 2016

  Thi đấu bóng đá giữa đội tuyển khối THCS Nhà Bè và đội tuyển trường SIS tại cơ sở Nhà Bè

 • 19 02 2016

  Thi đấu bóng đá đội tuyển khối THCS Nhà Bè tại trường BVIS

 • 23 02 2016

  Thi đấu bóng đá đội tuyển khối THCS NHC tại trường AAVN