Những sự kiện sắp tới

 • 26 10 2016

  Thi đấu bóng rổ đội tuyển U11 khối Tiểu học cơ sở Nhà Bè với SSIS-C tại cơ sở Nhà Bè

 • 27 10 2016

  Thi đấu bóng rổ đội tuyển U14 khối THCS với SSIS tại trường cơ sở Nhà Bè ( Đội B)

 • 28 10 2016

  Đêm hội Halloween khối THPT

 • 28 10 2016

  Hội nghị Mô hình Liên Hiệp Quốc  tại trường Quốc tế Phom Penh, Cam-pu-chia

 • 29 10 2016

  Hội nghị Mô hình Liên Hiệp Quốc  tại trường Quốc tế Phom Penh, Cam-pu-chia