Chương trình Tư vấn

Bộ phận Tư vấn của Trường Quốc tế Mỹ cung cấp chương trình tư vấn học đường toàn diện và hướng tới mọi mặt phát triển của học sinh. Các chương trình tư vấn dành cho tất cả phụ huynh và học sinh Trường Quốc tế Mỹ. Bộ phận tư vấn hỗ trợ về các nhu cầu học thuật, nghề nghiệp, phát triển cá nhân và xã hội của tất cả học sinh. Giáo viên tư vấn đóng vai trò hỗ trợ chuyên nghiệp, giúp học sinh phát triển tối đa tiềm năng và đạt được thành tích học tập tốt. Hoạt động hỗ trợ của giáo viên tư vấn bao gồm các bài học trên lớp, gặp gỡ từng nhóm nhỏ hoặc gặp cá nhân từng em. Với vai trò đồng hành cùng với giáo viên, phụ huynh/người giám hộ và cộng đồng, các giáo viên tư vấn điều phối thực hiện hệ thống hỗ trợ học sinh của trường, đảm bảo tất cả học sinh trường Quốc tế Mỹ được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để trở thành một công dân hữu ích cho xã hội trong tương lai.

TƯ VẤN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC / HƯỚNG NGHIỆP

Mục tiêu của chương trình tư vấn hướng nghiệp là hỗ trợ mỗi học sinh trong quá trình các em xây dựng kế hoạch để đáp ứng phù hợp với nhu cầu cá nhân. Kế hoạch này có thể là một năm trải nghiệm, vào đại học hay thậm chí là một lựa chọn khác. Nhà trường tin rằng một chương trình sau cấp THPT được xem là tốt hoặc tốt nhất khi chương trình đó có tính chất phù hợp với cá nhân từng em học sinh. Phụ huynh và học sinh nên đầu tư thời gian cho kế hoạch tương lai và đưa ra quyết định dựa trên nền tảng kiến thức, có sự thông hiểu về quá trình ứng tuyển, thông tin từ trang web của mỗi trường đại học cũng như đặt nhu cầu của chính các em làm trọng tâm.

Công tác tư vấn chọn trường đại học và hướng nghiệp tại khối THPT bắt đầu từ năm lớp 9 khi học sinh phải biết tự suy xét, khám phá bản thân và đưa ra quyết định có cơ sở. Năm lớp 10, học sinh sẽ có cơ hội làm bảng khảo sát đánh giá sở thích nghề nghiệp. Học sinh cũng được khuyến khích tham khảo thêm các yêu cầu tuyển sinh và đối chiếu giữa năng lực của bản thân và các lựa chọn trường đại học. Cũng ở thời điểm này, học sinh được yêu cầu chọn lựa các khóa học (chương trình Tú tài Quốc tế IB và chương trình Nâng cao AP) cho lớp 11 và 12. Quyết định này sẽ có ảnh hưởng đến những kế hoạch lựa chọn sau bậc THPT của các em. Trong năm lớp 11, học sinh được hỗ trợ tìm hiểu và định hình các kế hoạch cho bậc đại học. Học sinh nên có nhiều lựa chọn và cân nhắc ít nhất 6 trường đại học. Bên cạnh sự hỗ trợ của phụ huynh, giáo viên và các giáo viên tư vấn, học sinh cần đóng vai trò chính trong việc chủ động tự tìm hiểu và liên hệ với bộ phận tuyển sinh tại các trường đại học.

Nhấn vào đây để truy cập vào trang tiểu luận Chuẩn bị vào Đại học

AIS FacebookAIS YoutubeAIS FlickrAIS Pinterest

logofooter w
 
WASC AccreditedCIS AccreditedIB Programcollegeboard w