G GIỚI THIỆU ΛIS

Các cơ sở Trường

Sơ đồ đường đi đến Cơ sở Nhà Bè

Liên hệ:

CƠ SỞ NHÀ BÈ(Dự bị Tiểu học - Lớp 12)

220 Nguyễn Văn Tạo
Huyện Nhà Bè
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
+848 3780 0909
+848 3780 0808

Cơ sở vật chất Cơ sở Nhà Bè

Liên hệ:

CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ (Dự bị Tiểu học - Lớp 4)

102C Nguyễn Văn Cừ,
Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
+848 3780 0909
+848 3780 0808

Cơ sở vật chất Cơ sở Nguyễn Văn Cừ

AIS FacebookAIS YoutubeAIS FlickrAIS Pinterest

  CƠ SỞ NHÀ BÈ (DỰ BỊ TIỂU HỌC - 12):

220 Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè, TP.HCM, Việt Nam

  CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ (DỰ BỊ TIỂU HỌC - 4):

102C Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

  : (848) 3780 0909

  : (848) 3780 0808