GIỚI THIỆU ΛIS

Các cơ sở Trường

Sơ đồ đường đi đến Cơ sở Nhà Bè

Liên hệ:

CƠ SỞ NHÀ BÈ(Dự bị Tiểu học - Lớp 12)

220 Nguyễn Văn Tạo
Huyện Nhà Bè
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
+8428 3780 0909
+8428 3780 0808

Cơ sở vật chất Cơ sở Nhà Bè

Liên hệ:

CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ (Dự bị Tiểu học - Lớp 4)

102C Nguyễn Văn Cừ,
Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
+8428 3780 0909
+8428 3780 0808

Cơ sở vật chất Cơ sở Nguyễn Văn Cừ

AIS FacebookAIS YoutubeAIS FlickrAIS Pinterest

logofooter w
 
WASC AccreditedCIS AccreditedIB Programcollegeboard w