Những sự kiện sắp tới

Không có sự kiện tìm thấy

Thành lập

2006

Số lượng Học sinh

>1000

Sĩ số lớp trung bình

20

Học sinh du học Mỹ

62%

Cơ sở

2

Tỷ lệ học sinh/giáo viên

1:8

Môn học Tú tài

18

Giáo viên Thạc sĩ

50%

AIS FacebookAIS YoutubeAIS FlickrAIS Pinterest

  CƠ SỞ NHÀ BÈ (DỰ BỊ TIỂU HỌC - 12):

220 Nguyễn Văn Tạo, Huyện Nhà Bè, TP.HCM, Việt Nam

  CƠ SỞ NGUYỄN VĂN CỪ (DỰ BỊ TIỂU HỌC - 4):

102C Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

  : (8428) 3780 0909

  : (8428) 3780 0808