Những sự kiện sắp tới

 • 31 05 2016

  Buổi biểu diễn Âm nhạc của khối Tiêu học NVC

 • 01 06 2016

  Lễ Tuyên dương tại trường khối Dự bị Tiểu học NVC & Nhà Bè

 • 01 06 2016

  Ngày hội Thể thao của khối Tiểu học Nhà Bè (Lớp 3 - Lớp 5)

 • 02 06 2016

  Buổi biểu diễn nhạc kịch Lorax Lớp 4-5 khối Tiểu học Nhà Bè

 • 02 06 2016

  Ngày hội Thể Thao của khối Tiểu học NVC